Domme og afgørelser
Forside Om forlaget Kontakt
NYT SKATTERETLIGT FORLAG
Et nyt forlag - og dets første udgivelse

Et skatteretligt orienteret forlag må nødvendigvis være i stand til at håndtere store mængder af dokumenter, og dette forudsætter en ret omfattende udvikling og tilpasning af software. Efter en større indsats på dette område er der etableret en platform, der  kan konvertere SKAT's ikke særligt læsevenlige dokumenter til et mere læsevenligt format. Da denne konvertering hovedsageligt er maskinel,  udføres den med en mindre arbejdsindsats end normalt inden for forlagsbranchen.
 
Første udgivelse - en netbaseret samling af domme og afgørelser.
Den første udgivelse er en "afgørelsesbase" indeholdende alle de  afgørelser, som SKAT har offentliggjort på www.skat.dk siden 2001 - altså alle afgørelser, som har et SKM-nummer - inklusive Skatteministeriets domskommentarer - men dog  med undtagelse af  de strafferetlige afgørelser. 
Afgørelsesbasen omfatter næsten 9.000 dokumenter og henved 70.000 sider tekst.
 
Læsevenlige pdf-filer med  bogtryk
Fordelen ved at benytte denne afgørelsesbase er, at dokumenterne her gengives i en form, der ligger så tæt på gammeldags  "bogtryk", som man kan komme i et digitalt produkt. Ved at anvende bogtryk drager man nytte af 500 års erfaringer med at gengive tekst i en  harmonisk og læsevenlig form.  Det er mindre trættende at læse bogtryk, og det er nemmere at bevare overblikket over en kompliceret tekst, når teksten fremtræder i en harmonisk og let overskuelig form.

Dokumenterne er også velegnede til udprintning, hvor de - i modsætning til almindelige websider - gengives med de korrekte sideskift. Afgørelsesbasen fungerer også med iPad og andre tablet-computere.

Gratis adgang

Da afgørelsesbasen kun indeholder dokumenter, hvor overskrifter, resuméer og referencer stort set ikke er redigerede, er der naturligvis fri og gratis adgang hertil.

Brug menuen øverst til venstre for at gå til afgørelserne eller klik her.


Fremtidig udvikling
Der vil i løbet af kort tid komme flere skatteretlige produkter og faciliteter.

Flere har erklæret sig interesserede i deltage i denne forlagsvirksomhed, og forlaget vil derfor  kunne vokse og tilpasse sig til den interesse, som revisorer og advokater måtte vise for forlagets udgivelser.NYT SKATTERETLIGT FORLAG  -  CVR 32 71 14 48  - Sydbank: reg. nr. 6735, kt. 0001060701 - e-mail: forlag@nytskaf.dk - tlf: 21 26 74 04