Domme og afgørelser
Forside Om forlaget Kontakt
NYT SKATTERETLIGT FORLAG

Vedr. samlingen af domme og afgørelser


Samlingen indeholder de domme- og afgørelser, som SKAT har offentliggjort på www.skat.dk siden 2001 - altså alle domme- og afgørelser, som har et SKM-nummer. De strafferetlige afgørelser er dog ikke medtaget i samlingen.

PDF-filerne er hovedsageligt - også for så vidt angår layout - maskinelt genererede med manuelle tilpasninger for at skabe et harmonisk bogtryks-lignende layout.

De til afgørelserne tilknyttede tekster, såsom resuméer, overskrifter, nøgleord samt referencer til lovgivning, artikler, cirkulærer, meddelelser og vejledninger m.v. stammer  også fra SKAT's tekster. I enkelte tilfælde er der i disse tilknyttede tekster foretaget rettelser af åbenlyse fejl og ved unødvendige gentagelser.

Samlingen opdateres løbende.

Da samlingens overskrifter, resuméer,  nøgleord og referencer ikke er redigerede, er der naturligvis vederlagsfri adgang til samlingen. 

Layout

Ved valget af format og layout er der taget  hensyn til
  • at teksterne indeholder mange tabeller, der bedst kan gengives i tekster med en enkelt kolonne pr. side
  • at teksten ved udskrift ikke bør være bredere end ca. 14 cm - idet erfaringer viser, at bredere tekster nedsætter læsehastigheden
  • at teksten ikke bør være bredere end, at der er plads til at tilføje notater
  • at dokumenterne er velegnede til udskrivning - og at sideskift ved udprintning derfor er de samme som på skærmen
  • at 500 års erfaringer i at skabe harmoniske og letlæste  bogtrykte tekster så vidt muligt udnyttes i digital form.

Ansvar


Nyt Skatteretligt Forlag - eller indehaveren - kan ikke påtage sig et ansvar for fejl og mangler i det offentliggjorte materiale - eller ved gengivelsen heraf.NYT SKATTERETLIGT FORLAG -  CVR 32 71 14 48  - Sydbank: reg. nr. 6735, kt. 0001060701 - e-mail: forlag@nytskaf.dk - tlf: 21 26 74 04