Domme og afgørelser
Forside Om forlaget Kontakt
NYT SKATTERETLIGT FORLAG


CV
(kortfattet) - Henrik BuhlJuridisk kandidateksamen, 1983.

Dommer- og politifuldmægtig, 1983-86.

Skatteministeriet: Statsskattedirektoratet, 1986-1989 og Landsskatteretten, 1989-2001.

Ansvarshavende redaktør, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, senere skatteretlig konsulent for samme, ansvarshavende redaktør for Juridisk Ugebrev Skat - 2001-2010.
 
Selvstændig konsulent- og forlagsvirksomhed fra 2010.

Sideløbende hermed:
Sekr. for Landvæsenskommissionen for Viborg Amt, 1983-1985. Københavns Universitet: undervisningsassistent / manuduktør, undervisning i proces og senere obligationsret, 1986-1989.  Stipendiat v. British Councils "Young Lawyers Programme", University of Edinburgh, jan-juli  1990. Handelshøjskolen / CBS, undervisningsassistent, HD - 1990-2001, Københavns Universitet, ekstern lektor, Erasmus programmet, 2001-2002.

NYT SKATTERETLIGT FORLAG -  CVR 32 71 14 48  - Sydbank: reg. nr. 6735, kt. 0001060701 - e-mail: forlag@nytskaf.dk - tlf: 21 26 74 04